Archiwum: kwiecień 2021

2021-04-09

Z uwagi na wysoką zachorowalności w kraju, przedłuzono do 3 maja w naszym województwie, naukę w trybie zdalnym. Naukę zdalną będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, organizujemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.