SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

 

Na spotkaniu Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 120 zł na rok (na rodzinę)

Dane do przelewu:

Rada Rodziców SP24

Numer konta: 53 1240 4360 1111 0010 4491 9815

W tytule prosimy o wpisanie: Wpłata za rok szkolny 23/24, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.