docx
plik docx - 21.3 KB

Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 - 16.00.

 

Wychowawcy świetlicy:

Grażyna Achtelik

Violetta Filec

Beata Kraska

Beata Kucharska

Robert Szymik

Beata Wizor

Karina Woryna

Katarzyna Zieleźna

 

 

Dzieciom przebywającym w świetlicy proponujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:
- plastyczno-techniczne,
- sportowe,
- czytelnicze,
- artystyczne,
- dydaktyczne,
- odrabianie zadań domowych,
- relaksacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu,
- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
- realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.