Uroczystość wręczenia odznaczeń pracownikom oświaty

2022-12-03
Piotr Pysz podczas uroczystości wręczenia nagród

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odnaczeń pracownikom oświaty z naszego województwa. Miło nam ogłosić, że wśród zasłużonych znalazł się nasz Dyrektor - Piotr Pysz. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Serdeczne gratulacje składają nauczyciele, pracownicy szkoły i przedszkola, rodzice oraz społeczność uczniowska.