2023-09-04

Stpendium szkolne

UWAGA RODZICE,

wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Podstawą zakwalifikowania się do pomocy finansowej jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 600zł netto
na członka rodziny, złożenie wypełnionego wniosku oraz zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach do dnia 12.09.2018r., u pedagogów szkolnych.
Stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będzie przyznawane na identycznych zasadach jak dla uczniów z Polski

Wnioski dostępne są na stronie szkoły w zakładce Dokumnety, u pedagogów szkolnych i w sekretariatach obu budynków.